وزیر ارتباطات: اینستاگرام از فیلتر خارج شد

وزیر ارتباطات گفت:‌

با توجه به استفاده برخی مسئولان و مدیران از توئیتر، کارگروه فیلترینگ باید درباره فیلتر توئیتر تجدیدنظر کند و پالایش در این ایسنتاگرام به دلیل رمزنگاری با اجازه شورای عالی فضای مجازی با مذاکره حل خواهد شد.

ادامه مطلب